Penawar Lagenda Marketing

Memelihara Kesihatan Anda

Anda Mempunyai
Masalah

                         Seperti Ini

  • Sakit Sendi-sendi
  • Sakit Saraf
  • Ekzema
  • Darah Tinggi
  • Kencing Manis
  • Lemah Jantung
  • Tekanan Darah Tinggi
  • Masalah Jantung
  • Kurang Bertenaga


Hilangkan Segera Bersama Produk-produk Penawar Lagenda.

Carian

Talian Hotline

     +6016 922 1433
     +6019 982 7233

Temui & Ikuti Kami

         Facebook Logo        YouTube

 

Syarat & Peraturan

Dengan menggunakan  laman web ini, anda dengan ini telah bersetuju dengan peraturan-peraturan dan syarat-syarat seperti yang dinyatakan di bawah:

Notis Hakcipta Dan Hakmilik

1.   Semua kandungan di dalam laman web www.penawarlagenda.com  iaitu teks dan gambar yang digunakan dalam laman web ini adalah merupakan hakmilik www.penawarlagenda.com, kecuali diberitahu sebaliknya. Tiada sebarang bahagian yang boleh dicetak semula, diagihkan, atau digunakan dalam sebarang cara, dan diserapkan dalam sebarang bentuk sistem informasi, tanpa mendapatkan persetujuan awal daripada www.penawarlagenda.com secara bertulis, kecuali untuk kegunaan peribadi sahaja.
2.   Semua hakcipta yang dipaparkan dalam laman web ini, sama ada untuk tujuan perkhidmatan, adalah hakcipta dan hakmilik www.penawarlagenda.com, melainkan diberitahu sebaliknya. Tiada sebarang kebenaran dan lesen yang diberikan kepada sesiapa pun untuk menggunakan hakcipta ini kecuali untuk tujuan pengiklanan dan juga mempromosikan laman web ini.

Penafian Liabiliti

1.   Semua informasi dalam laman web ini, sama ada data, teks dan gambar adalah hak milik www.penawarlagenda.com. Justeru itu, www.penawarlagenda.com tidak boleh dipertanggungjawabkan sekiranya berlaku sebarang kesilapan dan kekurangan dalam sebarang informasi dan maklumat yang dibekalkan.
2.   Tiada jaminan diberikan dalam sebarang bentuk, sama ada bertulis ataupun secara lisan, bahawa bahan-bahan dan informasi yang disediakan dalam laman web ini, adalah berkualiti, bersesuaian untuk tujuan-tujuan tertentu dan bebas daripada jangkitan virus
3.   Tiada jaminan diberikan bahawa laman web ini adalah bebas daripada jangkitan dan serangan virus, kesilapan, dan sebarang gangguan. Malahan, tiada jaminan juga diberikan bahawa penggunaan laman web ini tidak akan mengalami sebarang gangguan, ataupun gangguan tersebut akan diperbetulkan dengan secepat mungkin.
4.   www.penawarlagenda.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang informasi dan bahan yang dibekalkan oleh pengguna laman web tersebut.
5.   Pemilik laman web, www.penawarlagenda.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kemusnahan, kerugian ataupun perbelanjaan, sama ada secara langsung ataupun tidak, yang berpunca atau berkaitan dengan:
i. penggunaan laman web ini, ataupun kegagalan menggunakan laman web ini, atau pergantungan terhadap laman web ini;
ii. sebarang sistem, server ataupun kegagalan perhubungan talian, kesilapan, gangguan, kelewatan penghantaran maklumat, "outdated server" ataupun "computer cache copies", atau virus komputer
iii. sebarang penggunaan atau akses laman web lain yang berkaitan dengan laman web ini
iv. sebarang perkhidmatan, produk, informasi, data, software ataupun bahan-bahan lain yang diperoleh dari laman web ini, atau dari laman web lain yang berkaitan dengan laman web ini.,
walaupun www.penawarlagenda.com telah dinasihatkan tentang kemungkinan wujudnya kemusnahan, kerosakan, kerugian dan/atau perbelanjaan. Sebarang alamat laman web lain yang wujud di laman web kami bukanlah merupakan pengesahan kepada laman web tersebut. Akses oleh pengguna akan laman web ini adalah di atas tanggungjawab pengguna itu sendiri.

Etika Penggunaan

1.   Anda bersetuju tidak akan menggunakan perkhidmatan dan laman web www.penawarlagenda.com untuk tujuan bertentangan dengan undang-undang, atau menghantar sebarang bahan dan informasi yang melanggar undang-undang, mengancam keselamatan dan keperibadian orang lain, menganiayai, menfitnah, bersifat lucah dan sebagainya yang di luar batas kemanusiaan dan melanggar hak seseorang individu.
2.   Anda bersetuju tidak akan menggunakan perkhidmatan dan laman web www.penawarlagenda.com untuk tujuan menyebarkan "junk mail","spam" atau surat berangkai, atau sebaran e-mel yang berleluasa.
3.   Laman web ini menyediakan perkhidmatan forum dan pelbagai media komunikasi yang lain. Walau bagaimanapun, www.penawarlagenda.com tidak menguasai sepenuhnya segala mesej, informasi atau maklumat yang disiarkan dalam forum kecuali diberitahu sebaliknya.   juga tidak bertanggungjawab mengawasi semua bahan yang disiarkan dalam forum. Walau bagaimanapun,  memegang hak sepenuhnya untuk mengemukakan sebarang maklumat dan informasi pengguna untuk memenuhi permintaan kerajaan, undang-undang dan juga peraturan yang dikenakan, sekiranya diminta untuk berbuat demikian. Malahan, kami  juga berhak menyunting, enggan menyiarkan atau mengeluarkan sebarang informasi dan bahan yang disiarkan, sama ada sebahagian mahupun keseluruhan, berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangan kami, sekiranya didapati bertentangan dengan syarat-syarat dan peraturan penggunaan yang dikenakan.
4.   Adalah menjadi syarat sekiranya anda hendak menggunakan forum dan laman web ini, iaitu anda tidak boleh:
 1. Menghalang penggunaan forum dan pelbagai kaedah komunikasi yang disediakan oleh para pengguna lain
 2. Menyiarkan sebarang informasi dan bahan bersifat lucah, menganiaya, melanggar undang-undang, menfitnah, mencarut dan sebagainya yang dianggap menyalahi undang-undang. Bahkan, anda juga tidak boleh menyiarkan sebarang informasi dan bahan yang menggalakkan kegiatan jenayah, sivil ataupun bertentangan undang-undang tempatan, negeri, kebangsaan dan negara-negara asing.
3. Menghantar atau menyiarkan sebarang informasi, perisian atau bahan-bahan lain yang melanggar atau mengancam hak individu lain, termasuk bahan-bahan bersifat ancaman terhadap hak peribadi individu, ataupun bahan-bahan yang telah dihakciptakan, hakmilik peribadi ataupun harta benda persendirian, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan daripada pemiliknya.
4. Menghantar atau menyiarkan sebarang informasi, perisian atau bahan-bahan lain yang mengandungi virus atau komponen berbahaya, atau
5. Menghantar atau menyiarkan dalam apa jua bentuk, sebarang informasi, perisian atau bahan-bahan lain untuk tujuan pengiklanan, promosi dan pemasaran.

Penguatkuasaan Undang-Undang

Dengan menggunakan laman web ini dan/atau sebarang perkhidmatan dan produk yang disediakan, anda bersetuju sepenuhnya menurut undang-undang Malaysia yang sedang berkuatkuasa.

 

Dikemaskini pada 10hb September, 2012